[Voor veel meer informatie: ga naar de Engelse website.]

Artikel “De watervoetafdruk van de mensheid” (Engels): download.
Video “De watervoetafdruk van ons voedsel” (Nederlands): bekijk video.
Video Arjen Hoekstra over watervoetafdruk in ScienceFlash (Nederlands): bekijk video.


De Global Water Footprint Standard , die watervoetafdrukken vergelijkbaar maakt, oogst internationale steun van grote bedrijven, beleidsmakers, NGO's en wetenschappers als een belangrijke stap in de richting van het oplossen van de toenemende waterproblemen in de wereld.

Download persbericht

Book

De Water Footprint Assessment Manual bevat alle details van de Global Water Footprint Standard.


Download the manual.
“Schoon, zoet water is een steeds schaarser goed op de wereld, voor mens en natuur. Bij verantwoordelijke bedrijfsvoering of een duurzame levensstijl hoort daarom ook inzicht in het waterverbruik en de effecten daarvan. Om dit verbruik goed en vergelijkbaar in beeld te brengen is de gestandaardiseerde methode zoals ontwikkeld door the Water Footprint Network van groot belang. Het Wereld Natuur Fonds is dan ook erg blij met deze handleiding. Hiermee is er voor iedereen een goed instrument beschikbaar.”
Johan van de Gronden, directeur, Wereld Natuur Fonds

“Water is van levensbelang voor het bedrijfsleven: slechte waterkwaliteit of onvoldoende aanbod kan activiteiten in de bedrijfsvoering en de toeleveringsketen beperken of zelfs stilleggen. De methode zoals neergelegd in de Water Footprint Assessment Manual vult een nieuwe en dringende behoefte in de zakenwereld aan een middel om waterverbruik in de operaties en toeleveringsketen inzichtelijk te maken, de duurzaamheid ervan te beoordelen en effectieve strategieën van aanpak te ontwikkelen.”
Monika Weber-Fahr, International Finance Corporation

“De Global Water Footprint Standaard ontwikkeld door het Water Footprint Network helpt C&A om zijn waterverbruik in zijn gehele toeleveringsketen in landen als India en China te begrijpen. Van belang is de vergelijking van de watervoetafdruk van conventionele en biologische katoen. De wetenschappelijke strengheid en duidelijkheid van de mondiale watervoetafdruk standaard zal C&A helpen in het formuleren van doelen voor het verminderen van de effecten van zijn producten op rivieren en meren, beleid vast te stellen voor de reductie van onze watervoetafdruk en in de richting van duurzaam watergebruik te gaan. Als sponsoring partner van WFN staan wij volledig achter de wereldwijde watervoetafdruk standaard en de werkzaamheden van het Water Footprint Network.”
Philip Chamberlain, Head Of Sustainable Business Development - C&A Europe

"De Spaanse regering heeft richtlijnen uitgegeven opdat alle waterschappen de watervoetafdruk in hun stroomgebied evalueren. Evaluaties van de watervoetafdruk in Spanje helpen de waterschappen een beter idee te krijgen van de waterschaarste in Spanje en helpen ons om de water- en voedselzekerheid in het land opnieuw te bekijken."
Professor Alberto Garrido, hoogleraar Agricultural Economics, Technische Universiteit Madrid

Direct en indirect watergebruik

We gebruiken allemaal water om te drinken, koken en wassen. Veel meer water is er echter nodig voor de productie van alledaagse consumptiegoederen zoals voedsel, papier, katoen, enz. De watervoetafdruk is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk van een individuele consument, een hele gemeenschap of een bedrijf wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en diensten te maken die door de consument of de gemeenschap worden geconsumeerd of door het bedrijf worden geproduceerd.


De relatie tussen consumptie en watergebruik

"De interesse in de watervoetafdruk komt voort uit de erkenning dat de gevolgen van de mens op zoetwatersystemen uiteindelijk allemaal kunnen worden teruggevoerd op consumptie en dat watertekorten en vervuiling beter kunnen worden begrepen en aangepakt door productieketens in hun geheel te bekijken,” zegt professor Arjen Y. Hoekstra, bedenker van het watervoetafdruk-concept. "Waterproblemen zijn vaak nauw gerelateerd aan de structuur van de mondiale economie. Veel landen hebben hun watervoetafdruk tot in hoge mate ge-externaliseerd door waterintensieve goederen te importeren. Dit legt druk op de zoetwaterbronnen in de exporterende regio’s, waar mechanismen voor goed waterbeheer vaak ontbreken. Niet alleen overheden, maar ook consumenten, bedrijven en ngo’s kunnen een rol spelen in het bereiken van een beter beheer van onze waterbronnen.”

 

Publicaties

Hieronder enkele voor Nederland relevante publicaties. Zie veel meer publicaties op de Engelse website.

2013
Hoekstra, A.Y. (2013) Nederland waterland, kwetsbaar en afhankelijk, In: Thieme, M. (ed.) Méér!, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, pp. 15-25.
download WNF-2010
0.2 MB
2012
Hoekstra, A.Y. en Gerbens-Leenes, P.W. (2012) Voetafdruk geeft juiste stappen aan, Milieu, 2012(7): 42-44.
download WNF-2010
0.6 MB
2011
Vincent, D., De Caritat, A.K., Stijn Bruers, S., Chapagain, A., Weiler, P. en Laurent, A. (2011) België en zijn watervoetafdruk, WWF-België, Brussel.
download WNF-2010
1.5 MB
2009
WNF (2009) Water – een kostbaar goed: De Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken, Wereld Natuur Fonds, Zeist.
download WNF-2010
6.0 MB
2009
Van Oel, P.R., Mekonnen M.M. en Hoekstra, A.Y. (2009) The external water footprint of the Netherlands: Geographically-explicit quantification and impact assessment, Ecological Economics 69(1): 82-92.
download
0.5 MB
2008
Van Oel, P.R., Mekonnen M.M. en Hoekstra, A.Y. (2008) ' The external water footprint of the Netherlands: Quantification and impact assessment '
download
2.9 MB
2008
Dijk, P. (2007) De prijs van water, Interview Arjen Hoekstra, National Geographic, juni 2008: 34-42.
download
0.8 MB
2007
Hoekstra, A.Y. en Chapagain, A.K. (2007) The water footprints of Morocco and the Netherlands: Global water use as a result of domestic consumption of agricultural commodities, Ecological Economics 64(1): 143-151.
download
1.08 MB
2007
Chapagain, A.K., en Hoekstra, A.Y. (2007) The water footprint of coffee and tea consumption in the Netherlands, Ecological Economics 64(1): 109-118.
download
0.67 MB
2005
Hoekstra, A.Y. en Chapagain, A.K. (2005) ''De water-voetafdruk van de Nederlanders en de wereldbevolking', H2O, 38 (4): 37-41.
download
1.77 MB
2004
Hoekstra, A.Y. en Chapagain, A.K. (2004) 'Eén kopje koffie kost gemiddeld 140 liter water', H2O, 37 (5): 36-37.
download
0.67 MB
2003
Hoekstra, A.Y. (2003) Globalisering van de hulpbron water, H2O, 36 (20):17-19
download
0.80 MB
2003
Chapagain, A.K. en Hoekstra, A.Y. (2003) ‘The water needed to have the dutch drink tea’
download
0.40 MB
2003
Chapagain, A.K. en Hoekstra, A.Y. (2003) ‘The water needed to have the Dutch drink coffee’
download report
0.50 MB